Wanneer u de market betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels. Voor u en onze veiligheid!

 • Aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers en veiligheidsbeambten die verband houden met de huisregels, dienen op het market terrein ten allen tijde stipt opgevolgd te worden.
 • Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars. Er is een wegsleepregeling van kracht voor fout geparkeerde voertuigen. Het parkeren is op eigen risico.
 • Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het market terrein worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan om eigen alcoholische drank(en) mee te nemen.
 • Het is verboden glaswerk en blik mee te nemen op het market terrein.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overig (zit)meubilair mee te nemen naar het market terrein, uiteraard vallen rolstoelen en rollators hier niet onder.
 • Het verspreiden van folders, flyers, visitekaartjes en/of handelen in goederen op het market terrein en in de directe omgeving is verboden, Tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.
 • Op en om het market terrein zijn lachgas en drugs verboden. Bij constatering van gebruik en/of in het bezit zijn ervan zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Op het market terrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en /of gebaar, Seksuele intimidatie,, wildplassen, gooien met dranken en met andere voorwerpen wordt niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terrein zal u de toegang tot de market worden ontzegd en u zult worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens, vuurwerk of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u overgedragen worden aan de politie.
 • De organisatie en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. Hieronder wordt ook verstaan: diefstal en vermissing.
 • Tijdens de market zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Eenieder die de market bezoekt gaat hiermee akkoord.
 • Het is niet toegestaan om afgezette onderdelen van het terrein te betreden.
 • Verstoring van de market, diefstal, geweld of vernieling leidt tot verwijdering van de market, aangifte bij de politie  en aansprakelijkheidstelling van eventuele geleden directe-en  indirecte schade. Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het marketterrein onherroepelijk ontzegd. In alle gevallen, waarin deze huisregels niet nageleefd worden, zal de organisatie c.q. personeel maatregelen nemen ten gunste van de market.